Sản lượng vật liệu xây dựng tại Quảng Trị tăng cao

Sản lượng các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bước tăng trưởng đáng kể trong năm 2015, đáp ứng nhu cầu thị trường về xây dựng phần thô nội tỉnh.

vlq 3846
Một cơ sở sản xuất gạch không nung tại Quảng Trị.

Năm vừa qua, sản lượng xi măng sản xuất đạt 300 ngàn tấn, so với năm 2014 đã tăng 6%; sản lượng gạch xây dựng nung và không nung đạt 180 triệu viên, đã tăng gần 11% so năm với năm ngoái.

Trong năm 2015, nhờ có tăng trưởng khá nên thu nhập người lao động được cải thiện đáng kể tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô với bình quân 5 triệu đồng/người/tháng và nộp ngân sách nhà nước cơ bản đạt, vượt kế hoạch. Tiêu biểu là các doanh nghiệp như Công ty CP Thiên Tân, Công ty CP Minh Hưng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị, Công ty CP Tân Hưng, Công ty Xây dựng số 6,…

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *