Author Archives: blogcamhung.edu.vn

Những người như thế nào dễ có diễn biến nặng khi mắc sốt xuất huyết?

avatar1696988913796 1696988914377916351570

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, một người điều trị khỏi bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại vì có 4 túyp virus. Theo BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhóm bệnh nền, dễ chảy máu, có bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, có […]